9 มิ.ย. เวลา 12:45 • ปรัชญา

“อย่าปล่อยให้กระทำของคนอื่นๆ

มาทำลายความสุขสงบในใจของคุณ”
โฆษณา