11 มิ.ย. เวลา 00:14 • ธุรกิจ
ฝึกธาตุอดทนให้ตัวเอง ถ้าทำได้ เราจะแข็งแกร่งขึ้น แต่ถ้ามันเกินระดับที่เรารับไหว ก็ไม่ต้องทน หางานใหม่ แล้วลาออกครับ เพราะนายเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ อยู่ไม่ไหว ก็ลาจากเถอะครับ อ่อ...แล้วไม่ต้องเจรจาหรือเสือกไปเตือนนายนะครับ เค้าไม่ฟังหรอก ไม่ต้องพูดให้เกลียดชังกันเพิ่มเติม 🙂
โฆษณา