11 มิ.ย. เวลา 00:50 • ปรัชญา

“ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อย หมดพลัง ในการทำสิ่งใดๆ

จงเรียนรู้ที่จะพัก เติมพลัง
แต่สำคัญว่า อย่าท้อแท้ ล้มเลิก ไปซะก่อน”
โฆษณา