11 มิ.ย. เวลา 01:13 • ธุรกิจ
จะไม่ได้แนะนำให้คุณลาออก เพราะอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่าง
เพราะคิดว่าถ้าคุณสามารถลาออกได้โดยไม่กระทบกับเรื่องอื่นคุณคงลาออกไปแล้ว โดยไม่มาต้องมาขอความคิดเห็น
ควรปรับตัวอย่างไร มองว่าที่เขาเป็นอยู่นั่นคือทุกข์ เขาเลยหาทางออกโดยการกระจายความทุกข์ของตัวเองให้ผู้อื่นทุกข์ใจ
**แผ่บุญให้เขาค่ะ นึกในใจเอาก็ได้ค่ะ**
เมื่อใดก็ตามที่กระแสบุญส่งถึงเขาเพียงพอ คุณจะหลุดพ้นค่ะ
บางอย่างมันก็อยู่ที่เวลา
โฆษณา