11 มิ.ย. เวลา 09:42 • หุ้น & เศรษฐกิจ

📌 กองทุนคุณภาพติดดาว ได้ Morning Star 5 ดาว จาก บลจ. แอสเซทพลัส

📌 กองทุนคุณภาพติดดาว ได้ Morning Star 5 ดาว จาก บลจ. แอสเซทพลัส
🌟กองทุน ASP-SME-A ได้ Overall Morningstar Rating 5 ดาวในกลุ่ม Equity Small/Mid-Cap ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 67
สนใจผลิตภัณฑ์ คลิก https://www.assetfund.co.th/adv/fund/ASP-SME
——————————
ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก บลจ.แอสเซท พลัส
Line official : https://lin.ee/oEqdRtn
Customer Care : 02-672-1111
Application ASP FUND : http://bit.ly/2MFVx6z
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
โฆษณา