11 มิ.ย. เวลา 15:30 • การศึกษา

หวยเกษียณ คืออะไร? กับ 10 เรื่องต้องรู้ ของโปรเจ็คเอาใจสายขูด

หวยเกษียณ หรือ สลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณ เป็นนโยบายใหม่ล่าสุดจากกระทรวงการคลัง ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ที่มุ่งหวังส่งเสริมการออมเงินระยะยาว โดยผสมผสานกลไกการ "เสี่ยงดวง" เข้ากับระบบ "เงินออม" หวังกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยมีวินัยในการออมเงิน สร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ
10 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับหวยเกษียณ
1.หวยเกษียณคืออะไร?
หวยเกษียณเป็นสลากรูปแบบดิจิทัล ใบละ 50 บาท ออกรางวัลทุกวันศุกร์ ผู้ซื้อมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท เงินที่ซื้อสลาก หากไม่ถูกรางวัล จะถูกนำไปเก็บสะสมเป็นเงินออม ผู้ซื้อสามารถถอนเงินที่ซื้อสลากทั้งหมดออกมาได้เมื่ออายุครบ 60 ปี
2.ซื้อหวยเกษียณที่ไหนได้บ้าง?
ปัจจุบัน สามารถซื้อหวยเกษียณได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ
1
3.ใครบ้างที่ซื้อหวยเกษียณได้?
สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม
ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพตามพระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างประจำ
อาชีพเสรี
เกษตรกร
แรงงานนอกระบบ
4.ซื้อหวยเกษียณได้กี่ใบต่อคน?
แต่ละบุคคลสามารถซื้อหวยเกษียณได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสัปดาห์
5.มีรางวัลอะไรบ้าง?
รางวัลหวยเกษียณแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
รางวัลที่ 1 : 1 ล้านบาท (1 รางวัล)
รางวัลที่ 2 : 1 แสนบาท (10 รางวัล)
รางวัลที่ 3 : 1 หมื่นบาท (100 รางวัล)
รางวัลที่ 4 : 1 พันบาท (1,000 รางวัล)
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 500 บาท (10,000 รางวัล)
6.ตรวจรางวัลหวยเกษียณได้ที่ไหน?
สามารถตรวจรางวัลหวยเกษียณได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง เว็บไซต์ของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และเว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ
7.หวยเกษียณดีอย่างไร?
ช่วยส่งเสริมการออมเงินระยะยาว
สร้างวินัยในการออมเงิน
เป็นโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่
เงินที่ซื้อสลากไม่สูญเปล่า สะสมเป็นเงินออม
เป็นเงินออมเพื่อรองรับวัยเกษียณ
8.หวยเกษียณต่างจากสลากออมสินอย่างไร?
หวยเกษียณออกรางวัลทุกสัปดาห์ สลากออมสินออกรางวัลทุกงวด
หวยเกษียณมีโอกาสถูกรางวัลมากกว่าสลากออมสิน
หวยเกษียณสามารถซื้อได้ทุกวัน สลากออมสินมีจำนวนจำกัด เงินที่ซื้อหวยเกษียณไม่สูญเปล่า สะสมเป็นเงินออม
9. หวยเกษียณมีความเสี่ยงหรือไม่?
หวยเกษียณ มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ผู้ซื้อมีโอกาส ไม่ถูกรางวัล แต่เงินที่ซื้อสลากจะถูกนำไปเก็บสะสมเป็นเงินออม ผู้ซื้อสามารถถอนเงินที่ซื้อสลากทั้งหมดออกมาได้เมื่ออายุครบ 60 ปี ดังนั้น เงินที่ลงทุนไป ย่อมมีโอกาสได้ผลตอบแทน
10. หวยเกษียณเริ่มจำหน่ายเมื่อไหร่?
หวยเกษียณ มีกำหนดเริ่มจำหน่ายใน ไตรมาส 4 ของปี 2567 หวยเกษียณ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการออมเงินระยะยาว ที่ผสมผสานกลไกการ "เสี่ยงดวง" เข้ากับระบบ "เงินออม" หวังกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยมีวินัยในการออมเงิน สร้างหลักประกันความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) https://www.nsf.or.th/ หรือสอบถามได้ที่ สายด่วนกอช. 1883
โฆษณา