11 มิ.ย. เวลา 22:37 • ความคิดเห็น
อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าทำแล้วไม่ work ค่ะ
เสียใจที่ทำไม่ได้ ใช้เวลาสั้นกว่า เสียดายที่ไม่ได้ทำค่ะ อย่างหลังส่วนใหญ่ใช้เวลาตลอดชีวิต
โฆษณา