12 มิ.ย. เวลา 15:50 • ข่าวรอบโลก

กลัวยิอิวมาเป็นคนเก็บค่าน้ำค่าไฟค่าโรงกลั่นค่าดาวเทียม ๆลๆ :)

เฝ้ารั้วเฝ้าโจร
1
The future president of Belarus is serving
Бyдyщий пpeзидент Белоpуссии несет службу
โฆษณา