13 มิ.ย. เวลา 01:43 • ปรัชญา

ไม่ว่าเราจะยุ่งวุ่นวายกับชีวิตขนาดไหน

ถ้าเป็นคนที่เรารักและห่วงใยจริงๆ
เราจะมีเวลาให้กับเค้าเสมอ
โฆษณา