13 มิ.ย. เวลา 13:37 • สิ่งแวดล้อม

เอดินเบอระจะห้ามการโฆษณาน้ำมัน และรถยนต์ SUV

สภาแห่งนครเอดินเบอระ (เมืองหลวงของสก็อตแลนด์) มีมติห้ามใช้พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเมือง เช่น ป้ายรถเมล์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาเกี่ยวกับเชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ำมัน และก๊าซ) และสินค้าที่กินน้ำมันมาก เช่น เครื่องบิน เรือสำราญ และรถยนต์เอนกประสงค์ (SUV) รวมถึงห้ามผู้ประกอบการเหล่านี้ให้การสนับสนุน (sponsor) กิจกรรมต่างๆของเมืองด้วย
เครดิตภาพ : https://adfreecities.org.uk/
โฆษณา