14 มิ.ย. เวลา 02:22 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ก้าวเล็กๆ ที่มีความหมาย … จุดเริ่มต้นของ Phase ใหม่ !!!

การลดดอกเบี้ยของ ECB เมื่อวานนี้
1
ต้องถือเป็นจุดเริ่มต้นของ Phase ใหม่ของเศรษฐกิจโลก
ที่จะเริ่มเข้าสู่ช่วงการฟื้นตัวอีกครั้ง
หากไม่มีอะไรลุกลามจนเกินไป เรื่อง GeoPolitics 🙂 🙂
ที่บอกว่า จะเข้าสู่ช่วงใหม่ ก็เพราะ
ไม่กี่ครั้งที่โลกจะมีการลดดอกเบี้ยพร้อมๆ กันในทุกประเทศ
ECB, Canada, Switzerland, Sweden ได้นำร่องลดดอกเบี้ยลงไปก่อนแล้ว
และจะมีประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศ ที่เดินหน้าเรื่องลดดอกเบี้ยตามมา
เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ และประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ
ส่วนเฟดคงต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นๆ เล็กน้อย
ดังนั้น ช่วงต่อไป ก็คงจะเป็นช่วงที่เราได้ยินข่าวว่า
คนโน้นลดดอกเบี้ย คนนี้ลดดอกเบี้ย
ไปอีกอย่างน้อยประมาณ 1 ปีกว่าๆ
ประสานเสียงเป็น Chorus
จนเคยชิน
จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงคงดอกเบี้ย
การที่ทุกประเทศเข้าสู่ช่วงลดดอกเบี้ยพร้อมๆ กัน เช่นนี้
ก็เหมือนกับทุกประเทศ ทุกคน ช่วยกันเข็นเศรษฐกิจโลก
ออกแรงร่วมใจกัน อย่างที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ
การฟื้นตัวของกำลังใจ กำลังใช้จ่าย การนำเข้าของทุกคนก็จะดีขึ้น
ดีกับการส่งออกของเรา หลังลำบากกันมาหลายปี
ฟ้าของเศรษฐกิจโลก ก็จะเริ่มเปิด 🙂
ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ
#มุมมองดรกอบ #NewPhase #เศรษฐกิจโลก
โฆษณา