17 มิ.ย. เวลา 09:00 • ธุรกิจ

Podcast เจาะตลาดการค้ากับ DITP

SS5 l EP42 แนวโน้มนโยบายเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้นำอินโดนีเซีย
ใกล้ถึงเวลานับถอยหลังการเปลี่ยนผู้นำประเทศของอินโดนีเซียแล้ว นโยบายเศรษฐกิจการค้าต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ไปร่วมศึกษาแนวโน้มนโยบายเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้นำของอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน EP นี้
🎧รับฟังได้ที่
โฆษณา