17 มิ.ย. เวลา 09:05 • ธุรกิจ

SS5 l EP42: แนวโน้มนโยบายเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้นำอินโดนีเซีย

ใกล้ถึงเวลานับถอยหลังการเปลี่ยนผู้นำประเทศของอินโดนีเซียแล้ว นโยบายเศรษฐกิจการค้าต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ไปร่วมศึกษาแนวโน้มนโยบายเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้นำของอินโดนีเซีย เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน EP นี้
โฆษณา