Polar Vortex คืออะไร? สำคัญกับโลกอย่างไร

หลาย ๆ ท่านอาจเคยได้ยินคำว่า “ Polar Vortex ” เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ที่ทำให้เกิดหิมะตกหนักและอากาศเย็นมากกว่าปกติ Polar Vortex มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นตามความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่นับวันยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น แล้ว Polar Vortex แท้จริงคืออะไร ส่งผลต่อโลกมากหรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบ (https://www.thaipbs.or.th/now/content/772)
Polar Vortex คือลมวนขั้วโลก พัดล้อมรอบบริเวณที่มีอากาศเย็นจัด เช่น ขั้วโลกเหนือ มีการเคลื่อนที่แบบหมุนทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติทุกปีอยู่แล้ว ทำให้เกิดการกั้นของอากศเย็นออกจากอากาศร้อน
โดยมี Polar jet stream หรือกระแสลมกรดทำหน้าที่เป็นกำแพงกั้นอากาศเย็นและอุ่น พื้นที่ที่อยู่ ในกระแสลมนี้จึงมีอากาศที่เย็นจัด ลมวนขั้วโลกในเขตขั้วโลกเหนือบริเวณมหาสมุทรอาร์กติก (Arctic Ocean) และขั้วโลกใต้บริเวณทวีปแอนตาร์กติกา (Antarctica) เนื่องจากมีความกดอากาศต่ำจึงทำให้เกิดอากาศเย็น ในช่วงฤดูหนาวจะรุนแรงมากกว่าปกติ
แต่ในปัจจุบันนั้นความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนั้นรุนแรงมากขึ้น จึงทำให้ปรากฎการณ์กระแสมลมกรดนั้นเกิดความผิดปกติ ซึ่งเกิดจากอุณหภูมิที่แตกต่างบริวณขั้วโลก น้ำแข็งที่ปกติจะสะท้อนความร้อนก็เกิดละลาย ทำให้สะท้อนความร้อนได้น้อยลง พื้นดินจึงกักเก็บความร้อนมากขึ้น อุณหภูมิที่แตกต่างนี้จึงทำให้อากาศเย็นแผ่มายังพื้นที่ที่มีอุณหภูมิอุ่นกว่า (https://www.gistda.or.th/news_view.php?n_id=5571&lang=TH)
ผลกระทบของ “Polar Vortex”
แน่นอนว่า Polar Vortex จะทำให้เกิดอากาศเย็นจัด ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าอากาศเย็นก็ดีกว่าอากาศร้อนอยู่แล้ว แต่หารู้ไม่ อากาศที่เย็นจัดก็มีผลเสียเช่นกัน อากาศที่เย็นจัดจะทำให้ระบบนิเวศ ความเป็นอยู่ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น ในส่วนของศรษฐกิจนั้นความหนาวเย็นจะทำให้พืชผลในการเกษตรไม่สามารถเติบโตได้ การขนส่งและการท่องที่ยวก็มีปัญหาเพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็นมากเกินไป ธุรกิจต่าง ๆ ก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วย
Polar Vortex มีผลกระทบกับประเทศไทยไหม?
ปรากฎการณ์ Polar Vortex มักจะไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยเนื่องจากกระแสลมวนนั้นจะมีทิศทางการเคลื่อนที่จากตะวันตกไปตะวันออก ซึ่งจะมีเทือกเขาสูงอย่างเทือกเขาหิมาลัยที่เป็นสิ่งกีดขวางของทิศทางลมจึงทำให้ลมเปลี่ยนทิศ การที่ประเทศไทยนั้นจะมีอากาศหนาวเย็นจัดอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐอมริกานั้นจึงเป็นไปได้ยาก
วิธีการรับมือกับปรากฎการณ์ Polar Vortex
จัดเตรียมระบบเตือนภัยหากเกิดปรากฎการณ์ Polar Vortex
ใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ติดตามสภาพภูมิอากาศ
เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวจัด เช่น เตรียมสื้อผ้าที่หนา ยาประจำตัว
—---------------------------------
บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก
อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม
ทุกประเภท แบบ One Stop Service
📗Waste Management
-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย
📗Environment Test
-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย
📗Monitoring Well
-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน
📗Carbon Credit Consultant
-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint
หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่
Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251
#วันมอร์ลิงค์ #บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม #กากอุตสาหกรรม #สิ่งแวดล้อม #ข่าววันนี้ #ความรู้ทั่วไป #CEORAPATSORN #ประเทศไทย #เทรนด์โลก #โลกร้อน #ขึ้นหน้าฟีด
โฆษณา