16 มิ.ย. เวลา 07:12 • ความคิดเห็น

Quote of the Day

" อย่ามัวเสียใจกับความล้มเหลว แต่จงเสียใจกับโอกาสที่ผ่านพ้นไป เพียงเพราะเราไม่ลองทำอะไรใหม่ๆ "
- Jack Canfield -
โฆษณา