18 มิ.ย. เวลา 03:23 • ไลฟ์สไตล์

16 ข้อคิดสั้นๆ ที่ได้จาก

หนังสือ แค่โอบกอดตัวเองให้เป็น
1. เลือกที่จะมองหาโอกาสในวิกฤต
มองหาบทเรียนจากความพ่ายแพ้
2. อย่าประมาทวันเวลา
ว่าจะมีอยู่ตลอดกาล
3. อย่ามัวแต่กล่าวโทษตัวเอง
ปล่อยให้เป็นบทเรียน และก้าวต่อไป
4. บางที การมีความสุขกับชีวิต
คือ การที่เราตัดเงื่อนไขรุงรัง
ที่ไม่จำเป็นกับชีวิตของเรา
ออกไปให้มากที่สุด
โฆษณา