17 มิ.ย. เวลา 13:00 • ไอที & แก็ดเจ็ต

Kipper AI ช่วยให้การทำการบ้านไม่ยากอีกต่อไป

โมเดล AI ขนาดใหญ่ที่มีฐานข้อมูล CORE ที่ออกแบบมาเพื่อการศึกษา สามารถใช้งานได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ได้เลย จุดเด่นของ kipper AI คืองานเขียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเป็นหลัก ซึ่งตัวของ Kipper AI นั้นได้บอกว่า AI ของพวกเข้านั้นสามารถสร้างงานเขียนที่ตัวตรวจสอบ AI ได้ไม่ว่าจะเป็น GPT Zero, Turnitin, Orginality.ai และ Classifier
Kipper AI มีฟังก์ชันไหนบ้าง
โฆษณา