17 มิ.ย. เวลา 11:09 • การเมือง

ควันความ ควันไฟ

โชยไปควันไฟคละคลุ้ง
ไล่เหลือบริ้นยุงหนีหาย
ควานหาต้นตอแทบตาย
ไม่พบเร้นกายกองไฟ
เปรี้ยงปร้างดังเสียงฟ้าผ่า
เงยหน้าเมฆาฟ้าใส
หูฝาดตาฟางหรือไร
ไต่ถามใครใครไม่มี
ควันความโชยไปถึงศาล
นายใหญ่ตัวการหลบหนี
โบ้ยใบ้วาจาพาที
ไม่มีคำไหนนินทา
ผลหล่นจากไหนไร้ต้น
เคลื่อนกายล่างบนแขนขา
พยานทั่วเมืองหูตา
เดียงสาแค่เด็กอมมือ
พี่ชื่อวิช
โฆษณา