17 มิ.ย. เวลา 14:26
เวียดนาม เป็นประเทศที่กำลังมาแรงสุดๆ ที่แม้จะยังอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา แต่อัตราการเจริญเติบโตด้านต่างๆ ก็เป็นไปอย่างก้าวกระโดด ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การท่องเที่ยว มีการพัฒนาต่างๆ มากมาย เป็นเหมือนมังกรหนุ่ม... อ่านต่อ
โฆษณา