17 มิ.ย. เวลา 22:29 • ข่าวรอบโลก

โรคไตอาจกลายเป็นโรคยอดฮิตในหมู่นักบินอวกาศ

คนธรรมดาอย่างเรามีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของนักบินอวกาศ เราอาจเคยเห็นภาพหรือคลิปสั้นๆ ว่านักบินอวกาศต้องใช้ชีวิตล่องลอยอยู่บนยานอวกาศ เสี่ยงภัยด้วยการออกไปซ่อมอุปกรณ์บางอย่างบนอวกาศ การขึ้นและกลับสู่โลกซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อันตราย
ภาวะเกี่ยวกับสุขภาพที่เรามักได้ยินเกี่ยวกับนักบินอวกาศ ก็เช่นกล้ามเนื้อลีบจากการที่แรงโน้มถ่วงในอวกาศน้อยกว่าบนโลก ปัญหาการนอนหลับ การกินอาหารและอีกหลายๆอย่างที่เราพบเห็นได้บ่อยในสื่อหรือสารคดี
ล่าสุดมีการตีพิมพ์การศึกษาจาก Nature review nephrology ที่บ่งชี้ว่า โรคไตหรือความผิดปกติเกี่ยวกับไตอาจเป็นความท้าทายด้านสุขภาพของเหล่านักบินอวกาศ
โดยจากการวิเคราะห์ร่างกายของนักบินอวกาศ 66 คน ที่ประจำอยู่บนสถานีอวกาศยาวนานอย่างน้อย 180 วันขึ้นไป พบสัญญาณที่เรียกรวมๆว่า "Cosmic kidney disease"
2
ผู้ทำการศึกษาพบว่าร่างกายของนักบินอวกาศที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพบการเพิ่มขึ้นของ
ผลึกแคลเซียม ออกซาเลท(oxalate) ฟอสเฟต(phosphate) และกรดยูริคเพิ่มขึ้นในปัสสาวะอย่างมีนัยสำคัญ สารเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการเกิดนิ่วในไต
นอกจากนี้ การตรวจวัดค่าการทำงานของไตอย่าง estimated glomerular filtration rate (eGFR) และ transtubular potassium gradient (TTKG) ยังพบว่ามีความแปรปรวนอย่างมากแม้จะกลับมาบนพื้นโลกระยะหนึ่งแล้วก็ตาม
แม้จะยังไม่มีการยืนยันถึงกลไกที่ชัดเจนของภาวะดังกล่าว แต่มีสมมติฐานที่ว่าภาวะดังกล่าวเกิดจากตัวรับที่ชื่อว่า renal transporter dephosphorylation หรือ thiazide-sensitive Na-Cl cotransporter (NCC) บริเวณ distal convoluted tubule มีการทำงานผิดปกติ ทำให้เกิดภาวะแคลเซียมเกิน หรือ hypercalciuria ซึ่งสัมพันธ์กับภาวะไตอักเสบ(nephrolithiasis)
2
โดยเมื่อมีการอักเสบเกิดขึ้น ทำให้เนื้อเยื่อในไตพยายามฟื้นฟูด้วยกระบวนการ nephron remodelling ทำให้ท่อไตส่วนปลายหรือ distal convoluted tubules
มีขนาดเพิ่มขึ้น แต่มีที่ว่าและความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนได้ลดลง
2
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า การสูญเสียการทำงานของไตในหมู่นักบินอวกาศ สัมพันธ์กับการได้รับรังสี Cosmic เป็นระยะเวลานานๆ มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ได้รับรังสี
การค้นพบภาวะดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยสำคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติในการดำรงชีวิตของนักบินอวกาศบนสถานี และการเดินทางระยะไกลบนอวกาศในอนาคต
เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับนักบินอวกาศต่อไป
อ้างอิง
1
โฆษณา