18 มิ.ย. เวลา 05:32 • การศึกษา

การขับขี่ปลอดภัย โรงเรียนพานวิทยาคม

ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ “ การขับขี่รถอย่างปลอดภัย ” ให้กับนักเรียนโรงเรียนพานวิทยาคม จัดโดย สำนักงานขนส่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567
โฆษณา