18 มิ.ย. เวลา 05:35 • การศึกษา

โรงเรียนนครวิทยาคม การขับขี่อย่างปลอดภัย

ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ “ การขับขี่รถอย่างปลอดภัย ” ให้กับนักเรียนโรงเรียนนครวิทยาคม จัดโดย สำนักงานขนส่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 www.drsuthichai.com
โฆษณา