18 มิ.ย. เวลา 06:00 • การศึกษา

บรรยาย การป้องกันภัยจากสังคมสื่อออนไลน์

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ได้เชิญ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ บรรยายหัวข้อ “ การป้องกันภัยจากสื่อออนไลน์,กฎหมายในวัยเรียน ” ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 www.drsuthichai.com
โฆษณา