18 มิ.ย. เวลา 07:48 • หุ้น & เศรษฐกิจ

อัปเดตกองทุน B-FUTURE โอกาสลงทุนใน AI ครบทุกมิติ

หลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อของ ‘กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่’ หรือ ‘B-FUTURE’ แต่ก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่ากองทุนนี้มีนโยบายในการลงทุนอย่างไร บทความนี้ BBLAM จะมาอัปเดตและไล่เรียงข้อมูลให้ชัดเจนขึ้นครับ
หากอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ กองทุน B-FUTURE มีนโยบายลงทุนในหุ้นต่างประเทศของธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากเทรนด์ใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีคือเมกะเทรนด์ของโลก ดังนั้นกองทุน B-FUTURE จึงมีการลงทุนหลักๆ ในกองทุน Allianz Global Artificial Intelligence ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในสัดส่วน 70% ของพอร์ตการลงทุน และส่วนที่เหลือก็จะเป็นการลงทุนในหุ้นรายตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และ Start Up ครับ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567)
ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2024 ที่ผ่านมา กองทุน B-FUTURE ให้ผลตอบแทนที่ระดับ 5.8% และผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี ที่ระดับ 22.89% โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จาก AI คือแรงหนุนสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุน B-FUTURE ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจครับ
สำหรับ AI นั้น นักวิเคราะห์ของ Price Waterhouse Cooper มองว่าภายในปี 2030 จะมีการนำ AI มาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Productivity) โดยจะช่วยลดต้นทุนได้มากถึง 6.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ฝั่งรายได้ก็จะสามารถเพิ่มเม็ดเงินการบริโภคได้ราว 9.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ
ทั้งนี้ ในมุมมองของผู้จัดการกองทุน Allianz ได้แบ่งประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่สามารถลงทุนได้ไว้ 3 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มผู้ผลิตโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับ AI (กลุ่ม Infrastructure) เช่น ผู้ผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์, Data Center โดยธุรกิจที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนี้ เช่น Alphabet, NVIDIA และ ON Semiconductor
2. กลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มี AI เป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (กลุ่ม Applications) โดยธุรกิจที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนี้ เช่น บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ META, แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Shopify และซอฟต์แวร์ช่วยจัดการงาน Monday.com
3. กลุ่มที่นำ AI Application มาใช้ประโยชน์ในกระบวนการทางธุรกิจโดยตรง (กลุ่ม Enabled Industries) ซึ่งธุรกิจในกลุ่มนี้ค่อนข้างกระจายไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์ การผลิต สื่อโฆษณา เป็นต้น
ก่อนหน้านี้ ผู้จัดการกองทุน Allianz ได้ให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่ม Infrastructure มากที่สุด แต่หลังจากที่ราคาหุ้นในกลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Magnificent 7 ที่ราคามีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และแนวโน้มที่คาดว่าธุรกิจในกลุ่ม Enabled Industries จะสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้น ผู้จัดการกองทุนจึงมีการปรับเปลี่ยนน้ำหนักไปที่กลุ่มดังกล่าวมากที่สุด สะท้อนความยืดหยุ่นของกองทุน B-FUTURE ที่สามารถลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับประโยชน์จาก AI ได้ครบทุกมิติครับ
ทั้งนี้ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัวในอุตสาหกรรมหนึ่งมากเกินไป ผู้จัดการกองทุน Allianz ได้กระจายการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศของธุรกิจที่ตอบโจทย์แนวโน้มการบริโภคที่จะเติบโตได้โดดเด่นในอนาคต เช่น Chipotle ร้านอาหารสไตล์เม็กซิกันที่กำลังมาแรงในสหรัฐฯ โดยมีจุดเด่นคืออาหารที่มีคุณภาพและความยืดหยุ่น ที่ลูกค้าสามารถเลือกส่วนผสมที่อยากกินได้เอง ปัจจุบัน Chipotle มีสาขากว่า 3,500 สาขา และมีแผนระยะยาวที่จะมีสาขาเพิ่มขึ้นถึง 7,000 สาขา
อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจในกองทุน B-FUTURE คือ ServiceNow บริษัทซอฟต์แวร์สัญชาติอเมริกันที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการบริการลูกค้าในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการสินทรัพย์ การรับคำร้องจากลูกค้า รวมถึงการให้บริการความรู้ในการใช้งาน โดยนับตั้งแต่ปี 2017 ถึงปัจจุบัน ServiceNow มีการเติบโตมากกว่า 20% ต่อปี ทำให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ช่วยหนุนผลการดำเนินงานของกองทุน B-FUTURE ให้ออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจครับ
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ (B-FUTURE) จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาว และต้องการเติบโตไปกับเทรนด์ใหม่ ๆ ในอนาคตรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยผู้ที่สนใจสามารถเลือกลงทุนในกองทุน B-FUTURE ได้ง่ายๆ ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ หรือ BF Fund Trading จาก BBLAM ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 500 บาท และสำหรับผู้ที่ต้องการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ก็มีกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-FUTURERMF) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม (B-FUTURESSF) เป็นทางเลือกครับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ BBLAM
• โทร. 0 2674 6488 กด 8
• เว็บไซต์ www.bblam.co.th
• ลงทุนด้วยตนเองง่ายๆ ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ หรือแอป BF Fund Trading จาก BBLAM ได้ที่ https://www.bblam.co.th/BFTTrade
คำเตือน : การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น) / ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF/SSF ก่อนการตัดสินใจลงทุน / กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 
#BBLAM #กองทุนบัวหลวง #BFFundTrading #MobileBanking #ธนาคารกรุงเทพ #AI #ปัญญาประดิษฐ์
โฆษณา