18 มิ.ย. เวลา 08:52 • หุ้น & เศรษฐกิจ

การเมืองฝรั่งเศส ส่งผลยังไงกับตลาดหุ้น?

  • ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่งเศส ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พร้อมประกาศจัดการเลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 7 กรกฎาคม หลังจากพรรคขวาจัดได้เสียงสนับสนุนและจำนวนที่นั่งเพิ่มมากที่สุดในการเลือกตั้งสมาชิกสภายุโรป
  • พรรคขวาจัดที่นำโดยมารีน เลอ แปน ได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากช่วงหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องผู้อพยพเข้าเมือง ปัญหาเงินเฟ้อ รวมถึงต่อต้านนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ตลอดจนสงครามในยูเครน และมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงภายในประเทศมากขึ้น
  • จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองในฝรั่งเศส ส่งผลให้ Spread ของพันธบัตรฝรั่งเศสและเยอรมันขยายตัวมากกว่า 25 bpsตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน ตลาดหุ้นฝรั่งเศสกลุ่มธนาคารลดลง 9% หุ้นโครงสร้างพื้นฐานลดลง 8% และหุ้นสาธารณูปโภคลดลง 7%
  • ผลกระทบในกรณีที่พรรคขวาจัดได้เสียงข้างมากในรัฐสภาฝรั่งเศส อิงตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อปี 2022
- กลุ่มธนาคารที่มีหนี้จำนวนมากจะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากต้นทุนเครดิตที่สูงขึ้นและอาจมีภาษีใหม่ๆ ที่ถูกเรียกเก็บ
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน/ทางพิเศษ รัฐบาลอาจบังคับให้ลดราคาค่าผ่านทาง หรือเพิ่มภาษี หรืออาจยุติสัญญาก่อนกำหนด
- กลุ่มสาธารณูปโภค เช่นเดียวกับกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลอาจลดราคาค่าบริการ เพิ่มภาษี กลับมาทบทวนการจัดสรรเงินทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมและข้อบังคับที่มีอยู่ (เช่น การไม่สร้างฟาร์มกังหันลม)
  • ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในฝรั่งเศสอาจทำให้ตลาดหุ้นยุโรปมีความผันผวนเล็กน้อยแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรง ทั้งนี้ กลุ่ม Healthcare มีแนวโน้มที่จะ Perform ดีที่สุดเมื่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองเพิ่มขึ้น หรือ Spread ขยายตัวกว้างขึ้น
3 ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการเลือกตั้ง
  • สถานการณ์ที่ 1 ตลาดจะผ่อนคลาย
- พรรคพันธมิตรของมาครงและพรรคขวากลางได้เสียงข้างมาก
- คาดว่า Spread ของพันธบัตรฝรั่งเศสและเยอรมันจะแคบลง หุ้นในฝรั่งเศสจะปรับตัวขึ้น
  • สถานการณ์ที่ 2 เป็นไปได้มากที่สุดตามผลสำรวจล่าสุด
2
- พรรคขวาจัดได้คะแนนสูงสุดแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์เสียงข้างมาก ทำให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือรัฐบาลผสม
- กรณีนี้ทำให้เกิดการชะงักงันทางการเมืองซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่มาตรการเศรษฐกิจสำคัญๆ จะถูกนำมาใช้ อย่างไรก็ตาม อัตราหนี้สินต่อ GDP มีแนวโน้มจะแย่ลง เนื่องจากความยากลำบากในการอนุมัติการจำกัดการใช้จ่ายเพื่อลดการขาดดุล และการผ่านนโยบายปฏิรูปเชิงโครงสร้างที่จำเป็นเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ
- กรณีนี้คาดว่า Spread ของพันธบัตรฝรั่งเศสและเยอรมันจะยังคงกว้าง หุ้นในฝรั่งเศสที่มีการกู้ยืมและมีความอ่อนไหวต่อ CDS ของฝรั่งเศสหรือ Spread ของพันธบัตรฝรั่งเศสและเยอรมันจะยังคงได้รับแรงกดดัน
  • สถานการณ์ที่ 3 เป็นความเสี่ยงของตลาด
- พรรคขวาจัดได้รับเสียงข้างมากในรัฐสภาและได้รับมอบอำนาจในการปกครองอย่างชัดเจน
- ผลกระทบมีความไม่แน่นอนสูง หากพรรคขวาจัดนำนโยบายที่แถลงไว้เมื่อปี 2022 มาใช้ ปฏิกิริยาของตลาดอาจจะรุนแรง อย่างไรก็ตาม มาตรการที่นำมาใช้อาจเป็นมิตรต่อธุรกิจมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากกลุ่มขวาจัดจะพยายามหาชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2027 ซึ่งอาจทำให้ตลาดเกิด Positive Surprise ได้
- กรณีนี้คาดว่าหุ้นในฝรั่งเศสมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไป และภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจะเป็นธนาคาร การก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง และสาธารณูปโภค
ที่มา: Goldman Sachs | อัปเดต ณ 17 มิ.ย. 2567
ติดตามกองทุนกรุงศรี อัปเดตข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่
#กองทุนกรุงศรี #NewsUpdate #FranceElection2024
โฆษณา