18 มิ.ย. เวลา 11:30 • ไอที & แก็ดเจ็ต

5 เครื่องมือตรวจงานเขียนจาก AI แม่นยำและรวดเร็ว

ในยุคที่เครื่องมือ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเรียน จนไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ในบางกรณีที่ต้องการงานเขียนที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการรายงานข่าว การบ้าน รายงาน รวมไปถึงงานวิจัยที่ต้องการความเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์ที่ AI ที่ไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ โดยวันนี้เราจะแนะนำเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบงานเขียนจาก AI ได้
โฆษณา