19 มิ.ย. เวลา 07:10 • ไลฟ์สไตล์

ยุคไมโอซีน 10 ล้านปีก่อน แมวก็ได้ถือกำเนิดขึ้น

19 มิถุนายน วันแมวการ์ฟิลด์แห่งชาติ (National Garfield the Cat Day)
#Onthisday
- 12,000 ปีก่อนคริสตากล แมวป่าอาศัยอยู่ในหมู่ชาวเมโสโปรเตเมีย
- 3,100 ปีก่อนคริสตกาล แมวเป็นเทพมาจากอียิปต์โบราณ
- 5/4 ก่อนคริสตศักราช แมวอยู่ในมหาภารตะ และรามายณะ ของอินเดีย
- ค.ศ. 570 แมวถูกทำเครื่องหมาย M บนหน้าผากแสดงถึงความรักความผูกพัน ในนิทานพื้นบ้านบอกเล่าเรื่องราวของศาสดามูฮัมหมัด
- ค.ศ. 1570 แมวอยู่ในนิทานเปอร์เซีย
- 19 มิถุนายน 1978 แมวกาฟิลด์เปิดตัวครั้งแรก
- ค.ศ. 1982 การ์ฟิลด์กลายเป็นแมวหน้าปกบนนิตยสาร People ให้เป็นบุคคลอันดับ 1 ของอเมริกา
- ค.ศ. 1984 การ์ฟิลด์กลายเป็นแมวที่ได้เปิดตัวด้วยบอลลูนฮึเลียมการ์ฟิลด์ขนาดยักษ์ในขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้า
...เมื่อเช้านี้ แมว (เจ้านาย) วิ่งมาร้องส่งเสียงบอก ถึงเวลาข้าวเช้าแล้ว
.
19 มิถุนายนของทุกปี วันแมวการ์ฟิลด์แห่งชาติ
National Garfield the Cat Day
.
ขอขอบคุณข้อมูล
.
Better Day
กำลังใจเติมให้กันได้ทุกวัน
#betterday
โฆษณา