19 มิ.ย. เวลา 11:31 • ข่าวรอบโลก

19 มิถุนายน วันขจัดความรุนแรงทางเพศในความขัดแย้งสากล

#Onthisday 19 มิถุนายนของทุกปี วันขจัดความรุนแรงทางเพศในความขัดแย้งสากล เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ และเพื่อวางกลยุทธ์แนวทางในการยุติอาชญากรรมเหล่านี้ทั่วโลก
.
ในปี พ.ศ. 2558 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสากล และยังเป็นวันรำลึกถึงมติคณะมนตรีความมั่นคงปี ค.ศ. 1820 ซึ่งสภาประณามความรุนแรงทางเพศว่าเป็นยุทธวิธีในการทำสงครามและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสันติภาพ
.
ตั้งแต่ในอดีตความรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับทางเพศมีมากมาย และหนึ่งในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดคือมาในรูปแบบสงคราม เคยมีความพยายามที่จะออกกฎหมายระหว่างการรบกันด้วยอาวุธเกิดขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกา
.
โดยมีการตีพิมพ์ Lieber Code ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2406 ในกฎหมาย การล่วงละเมิดทางเพศได้รับการกล่าวถึงอย่างชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่มีโทษ และการข่มขืนเป็นความผิดที่สามารถประหารชีวิตได้..อย่างไรก็ตามกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาต่อมา และคำว่า 'การข่มขืน' หายไปจากข้อความ ซึ่งต่อมาคำนี้พบได้อีกครั้งในอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 ปี ค.ศ. 1949 แต่มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเนื่องจากผู้หญิงถูกกล่าวถึงว่าเป็นคนที่ต้องการการปกป้อง คำว่า "ข่มขืน" ถูกนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นตัวอย่างของการโจมตีศักดิ์ศรีของสตรี
.
นับตั้งแต่มีการวางรากฐาน คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (IC.R.C.) ก็ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความโหดร้ายของสงคราม อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งช่วงปลายทศวรรษ 1990 ที่ I.C.R.C. เข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ความขัดแย้ง
.
ระเบียบการเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ของปี ค.ศ. 1977 ของอนุสัญญาเจนีวาระบุข้อห้ามต่างๆ ซึ่งรวมถึง “การรุกรานต่อศักดิ์ศรีส่วนบุคคล การข่มขืน การบังคับค้าประเวณี และการทำร้ายร่างกายอย่างอนาจารทุกรูปแบบ” ในเวลาและสถานที่ใดๆ ที่กระทำต่อบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสู้รบ
.
นอกจากนี้วันนี้ยังเป็นการรำลึกถึงเหยื่อและผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงทางเพศทั่วโลก และเชิดชูทุกคนที่อุทิศชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อขจัดอาชญากรรมเหล่านี้
.
ขอขอบคุณข้อมูล
.
Better Day
กำลังใจเติมให้กันได้ทุกวัน
โฆษณา