ในการกำจัดกากของสียอันตรายอย่างถูกวิธีนั้นมีค่าใช้จ่าย

ที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้เกิดหตุการณ์ลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมแบบที่ผ่านมา
ในประเทศไทยไม่มีระบบติดตามและจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมหรือ?
ระบบการจัดการหรือติดตามกากของเสียอุตสาหกรรมนั้นก็จะมี ผู้ก่อกำเนิด ผู้ขนส่ง และผู้กำจัดของเสียอันตราย ในกรณีของผู้ขนส่งก็จะเป็นบริษัทขนส่งหรืออยู่ในนามตัวแทนของบริษัทรับกำจัด หรือในกรณีที่ผู้ใดมีรถบรรทุก ก็สามารถจดทะเบียนเป็นบริษัทขนส่งก็ได้ ซึ่งนี่ก็คือช่องโหว่ที่สามารถเกิดขึ้นได้
ปัจจุบันก็ได้มีการปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2566 แต่ถึงจะแก้กฎหมายใหม่แล้วแต่ก็ยังมีข่าวการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมให้ได้ยินตลอด ทำให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางและมองว่าการแก้ไขล้มเหลว โดยประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ที่ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมนั้นกล่าวว่า “ควรถามความเห็นของประชาชนด้วย” ภาครัฐควรเร่งปรับปรุงกฎหมายเพื่อปิดช่องโหว่พวกนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นหรือไม่ควรมีช่องโหว่เลย
—---------------------------------
บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก
อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม
ทุกประเภท แบบ One Stop Service
📗Waste Management
-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย
📗Environment Test
-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย
📗Monitoring Well
-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน
📗Carbon Credit Consultant
-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint
หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่
Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251
#วันมอร์ลิงค์ #บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม #กากอุตสาหกรรม #สิ่งแวดล้อม #ข่าววันนี้ #ความรู้ทั่วไป #CEORAPATSORN #ประเทศไทย #เทรนด์โลก #โลกร้อน #ขึ้นหน้าฟีด
โฆษณา