20 มิ.ย. เวลา 09:08 • ความคิดเห็น
เราจะหลับตาลงเบาๆ (ไม่มัวมานั่งพิมพ์ตอบกระทู้คุณลุง Camp แน่นอน) พร้อมกับท่องในใจ "พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ"....
....
....
....
....
2
ข้าพเจ้าผู้มีใจตั้งมั่นในการทำทานเฉกนางวิสาขา
ขอถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
(แม้เรื่องจริงคือ เราอาจเอาหัวโขกโต๊ะทำงาน
ดับเหมือดไปแล้วทันที ตั้งแต่อ่านกระทู้จบ!)
1
โฆษณา