20 มิ.ย. เวลา 10:24 • ข่าวรอบโลก

20 มิถุนายน วันผู้ลี้ภัยโลก (World Refugee Day)

#Onthisday วันผู้ลี้ภัยโลก ตรงกับวันที่ 20 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสากลที่ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อผู้ลี้ภัยทั่วโลก รวมทั้งยังระลึกถึงความเข้มแข็ง และความกล้าหาญของผู้คนที่ถูกบังคับให้หนีจากประเทศบ้านเกิด เพื่อความปลอดภัยจากความขัดแย้งและการประหัตประหาร
.
ในปี ค.ศ. 2024 นี้ แนวคิดหลักคือ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อสร้างโลกที่ผู้ลี้ภัยได้รับการยอมรับ
.
ขอขอบคุณข้อมูล
.
Better Day
กำลังใจเติมให้กันได้ทุกวัน
#betterday
#20มิถุนายน #20June
โฆษณา