ประเทศญี่ปุ่นแยกขยะกันอย่างไร? ทำไมเมืองถึงสะอาด?

การแยกขยะในประเทศญี่ปุ่นนั้นแต่ละเมืองก็จะมีการแยกขยะที่แตกต่างกัน โดยประเภทหลัก ๆ ที่เขาแยก จะมีด้วยกัน 4 ประเภท ได้แก่ ขยะที่เผาได้ ขยะที่เผาไม่ได้ ขยะรีไซเคิล ขยะชิ้นใหญ่ (พวกเฟอร์นิเจอร์) แล้วแต่ละเมืองก็จะมีใบปลิวที่จะบอกวันเวลาที่จะมาเก็บขยะแต่ละประเภทวันไหน แล้วก็จะมีถุงแยกขยะแต่ละประเภทให้เราเพื่อที่จะให้เราแยกขยะในหอพักได้อย่างถูกต้อง
หากใครเคยไปประเทศญี่ปุ่นจะเห็นว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นจะไม่ค่อยมีถังขยะให้เห็นโดยทั่วไป เพราะในประเทศญี่ปุ่นนั้นการแยกขยะนั้นกลายเป็นนิสัยหรือเป็นวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่นไปแล้ว นอกจากนี้ก็ยังมีกฎหมายที่เข้มงวด มีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม จึงถือได้ว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการจัดการขยะในประเทศที่ดีเยี่ยม และควรทำเป็นเยี่ยงอย่าง
ประโยชน์ของการแยกขยะ
ช่วยสร้างรายได้
ช่วยเรื่องสุขภาพ มันจะช่วยเรื่องลดการปนเปื้อนและสารอันตรายติดกับของที่จะเอาไปรีไซเคิล
ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม มันจะทำไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและสารอันตรายลงสู่สิ่งแวดล้อม
—---------------------------------
บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก
อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม
ทุกประเภท แบบ One Stop Service
📗Waste Management
-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย
📗Environment Test
-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย
📗Monitoring Well
-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน
📗Carbon Credit Consultant
-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint
----------------------------------------
หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่
Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251
#วันมอร์ลิงค์ #บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม #กากอุตสาหกรรม #สิ่งแวดล้อม #ข่าววันนี้ #ความรู้ทั่วไป #CEORAPATSORN #ประเทศไทย #เทรนด์โลก #โลกร้อน #ขึ้นหน้าฟีด
โฆษณา