21 มิ.ย. เวลา 06:17 • สุขภาพ

ศาสตร์โยคะกว่า 2,000 ปี 21 มิถุนายน วันโยคะสากล (International Yoga Day)

#Onthisday ศาสตร์โยคะมีมานานกว่า 2,000 ปี และเป็นสิ่งลำค่าของชาวอินเดียผู้เป็นต้นกำเนิดการฝึกโยคะทั้งบำบัดจิตใจและร่างกายโดยธรรมชาติ สมดุลระหว่างความคิดและการเติมเต็ม 21 มิถุนายน วันโยคะสากล (International Yoga Day)
.
เริ่มจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2015 และเลือกวันนี้เพราะเป็นวัน “วันครีษมายัน” หรือ Summer Solstice คือวันที่มีกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีของประเทศทางซีกโลกเหนือ ในทางฤดูกาลนับเป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อน จึงถือเป็นวันดีตามหลักศาสนาฮินดูเนื่องจากเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมงคล
.
“โยคะเพื่อตนเองและสังคม”
2024 Theme: Yoga for self and society
.
ปัจจุบันศาสตร์แห่งโยคะเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของโยคะสมัยใหม่ เป็นการออกกำลังกายในสาขาวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และจิตวิทยา
.
โยคะได้รับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่การทดลองทางสรีรวิทยาของ เอ็น.ซี. พอล "N. C. Paul" ในศตวรรษที่ 19 ผู้บุกเบิกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โยเกนดรา "Yogendra" และกุวลายานันทะ "Kuvalayananda" ต่างตั้งสถาบันเพื่อศึกษาโยคะอย่างเป็นระบบ
.
การฝึกโยคะ มีการกล่าวถึงครั้งแรกใน คัมภีร์ฮินดูโบราณที่เรียกว่า ฤคเวท "Rigveda" และมีการอ้างถึงในคัมภีร์อุปนิษัทหลายเรื่องและการปรากฏครั้งแรกของคำว่า "โยคะ" ประมาณระหว่างศตวรรษที่ห้าถึงสามก่อนคริสตศักราช
.
ในเวลาต่อมาโยคะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการศึกษาและฝึกฝนอย่างเป็นระบบ
.
มีทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับต้นกำเนิดของโยคะ คือมีต้นกำเนิดในสมัยพระเวทที่สะท้อนให้เห็นในคลังข้อความพระเวท และมีอิทธิพลต่อพุทธศาสนา ตามที่ผู้เขียน Edward Fitzpatrick Crangle ตามแบบจำลองการสังเคราะห์ โยคะเป็นการสังเคราะห์องค์ประกอบที่ไม่ใช่เวทและเวท
.
สุขภาพดี จิตใจแจ่มใส มีชัยไปกว่าครึ่ง..
.
ขอขอบคุณข้อมูล
: wikipedia
.
Better Day
กำลังใจเติมให้กันได้ทุกวัน
#betterday
โฆษณา