21 มิ.ย. เวลา 06:43 • ไลฟ์สไตล์
บางคนตอบตัวเอง
และไม่มีอย่างอื่น หรือใคร ในคำตอบ
บางคนตอบสิ่งอื่นๆที่หลากหลายแหล่งทาง
และบุคคล และผลงาน
ส่วนตัวเรา ก็มีคำตอบที่มากกว่า 1
มากกว่าตัวเองคนเดียว
และแน่นอน สุดท้าย
พลังทั้งหมดมันก็อยู่ในจิตภายในของตัวเรา
หลอมรวมอยู่ในเรา
โฆษณา