23 มิ.ย. เวลา 05:45 • หุ้น & เศรษฐกิจ

KTAM แนะลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เลี่ยงความผันผวนนโยบายการเงิน

KTAM แนะลงทุนกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เพิ่มทางเลือกการลงทุนจากความไม่แน่นอนของนโยบายการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM วิเคราะห์ว่าแม้ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยยังส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยที่ 2.5% ตลอดทั้งปี 67 แต่ยังมีโอกาสปรับใช้นโยบายดอกเบี้ยในทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี หากเศรษฐกิจไม่เป็นอย่างที่คาดหรือส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างประเทศปรับตัวกว้างขึ้นจนส่งผลกับค่าเงิน ปัจจัยดังกล่าวจะทำให้การลงทุนในตราสารหนี้กลับมามีความน่าสนใจจากระดับดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นมากในรอบหลายปี และมีโอกาสทำกำไรจากส่วนต่างราคาหากดอกเบี้ยเข้าสู่วงจรขาลง
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ KTAM
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ KTAM กล่าวว่าตลาดยังคงเผชิญความผันผวนเป็นช่วง ๆ จากปัจจัยความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง และ Event Risk ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งในหลายประเทศ
กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลดความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ และมีเป้าหมายลงทุนไม่เกิน 1 ปี คาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร มีความเสี่ยงต่ำกว่าหลักทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ โดยเน้นลงทุนสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงให้ผลตอบแทนที่มีความผันผวนต่ำ เช่น ตราสารหนี้ของรัฐบาล เงินฝาก/ตราสารหนี้ของธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชนที่มีคุณภาพสูง เป็นต้น.....นางชวินดากล่าว
KTAM แนะลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เลี่ยงความผันผวนนโยบายการเงิน
สำหรับนักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของกองทุนตราสารหนี้ทั่วไปได้ อาจพิจารณาลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ แนะนำ 3 กองทุน ประกอบด้วย
กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส (KTPLUS) (ความเสี่ยงระดับ 4) : เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้อาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะสั้นตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากและกองทุนตลาดเงิน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส (KTSTPLUS) (ความเสี่ยงระดับ 4) : เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารทางการเงินซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ โดยเฉลี่ยอายุตราสารไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้อาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยเน้นลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากในระยะ 3 เดือน – 1 ปี ดังนั้นกองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น (KT-ST) (ความเสี่ยงระดับ 4) : เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารอื่นๆ ที่มีคุณภาพ โดยเฉลี่ยอายุไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้อาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของ NAV
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง Social Media
Facebook PPTV บันเทิง : https://www.facebook.com/PPTVHD36Entertainment
โฆษณา