21 มิ.ย. เวลา 08:01 • ความคิดเห็น
ถ้าคนที่ชอบ ที่ถนัด ที่เคยชิน คุ้นชิน อยู่ได้
จะบอกว่าไม่เบื่อ
แต่ถ้าคนที่ไม่เป็นเช่นนั้น ไม่ชอบ ก็จะตอบว่าเบื่อ
เหงา อ้างว้าง เดียวดาย โดดเดี่ยว
เคว้งคว้าง เปล่าเปลี่ยว ต้องการ โหยหา
โฆษณา