24 มิ.ย. เวลา 05:59 • ความคิดเห็น
นิสัยแบบไหนของคุณที่คุณอยากเปลี่ยน?
คำถามนี้ถูกลบ
ความซื่อมีความงดงามในตัว
แต่คนก็ไม่อยากเป็น เพราะโลกคนโลกจิต
โรคจิต ในโลกนี้ มันเลวร้าย
แต่ส่วนตัว อะไรที่เราซื่อ เราจะไม่อยากเปลี่ยนมัน
ถ้ามันมีนะ
ส่วนเรื่องที่จะเปลี่ยน ก็คือ ความเกลียดชัง
เพราะจิตตน เพราะคนอื่น เพราะจิตคน เพราะสังคม
เพราะรอบตัว เพราะโลกนี้ ส่วนใหญ่
ยอมรับจิต ยอมรับตัว
แยก ออก ห่าง ปลีก วิเวก สายกลาง ลด ละ เลิก
ปล่อย วาง
ไม่ว่าจิตจะเกิดเมตตาใคร สงสารใคร เห็นใจใคร
ทำความเข้าใจใคร ไม่สนใจใคร ไม่เข้าใจใคร
ไม่อยากจะเข้าใจใคร ช่างแม่ง ช่างหัวมัน
ช่างเถอะ น่าสมเพช น่าเวทนา
ไม่ว่าจิตจะไม่เมตตาใคร ไม่ให้อภัยใคร ให้อภัยใคร
ตอบโต้ใคร ต่อกรใคร แค้นใคร อาฆาตใคร จองเวรใคร
จิตจองเวร ผีจองเวร วิญญาณจองเวร
ถูกจองจำ ถูกจองเวร ถูกตาม ถูกด่า ถูกว่า ถูกตัดสิน
ถูกเกลียด ถูกหมั่นไส้ จิตไม่ดี จิตมืด จิตขุ่นมัว
จิตร้ายกาจ อาฆาตมาดร้าย อาฆาตมาดดี
เวอร์ชั่นล่าสุดของจิตในแต่ละคน
เวอร์ชั่นล่าสุดของชีวิตในแต่ละคน
มุมมอง ความคิด ความรู้สึก จิตและใจ ผ่านชีวิต
ประสบ พบเจอ เรียนรู้ บทเรียน พัฒนา
มืด สว่าง อ่อนไหว อ่อนแอ อ่อนโยน รู้ ไม่รู้
ขอโทษ ขออภัย ขออโหสิกรรม สำนึกผิด สำนึกจิต
น่าสงสาร น่าเศร้า น่าสังเวช น่ารังเกียจ
น่าขยะแขยง น่าชิงชัง น่าหมั่นไส้ น่ารำคาญ น่าเบื่อหน่าย
น่าเอือมระอา หลงตน อีโก้มืด ร้าย จัด เข้มข้น หลง
อีโก้ป่วย คลั่งจิต ชีวิตคลั่ง วิถีคลั่ง กเฬวราก
ชาวบ้านชาวช่อง ระบบน้ำเน่าน้ำคำ ตลาดแตก
ปากตลาด จิตตลาด การตลาด เงิน โชว์ จริต อวด
และอีกมากมาย
พัฒนาจิตตนเอง แก้ไข ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน
แก้ที่ตนเอง ทุกคน
2
โฆษณา