24 มิ.ย. เวลา 10:13 • ไอที & แก็ดเจ็ต
ไม่มี ไม่เจอ
มีแต่ไม่อยากใช้เอง และอยากใช้เอง
คุณหลายๆคน เสพติด พอใจ
และทะนงตน รู้ ไม่ยอมรับ
มีเหตุผล มีข้ออ้าง มีสิ่งจำเป็น
คุณหลายๆคน อ่อนแอ อ่อนไหวไปตามโลก ตามจิต
ตามสิ่งกระทบ
ตามยุคสมัย
โฆษณา