24 มิ.ย. เวลา 13:55 • สิ่งแวดล้อม

กฎหมาย Biodiversity Net Gain ฉบับแรกของโลก

อังกฤษเป็นประเทศแรกของโลกที่ออกกฎหมาย Biodiversity Net Gain (BNG) โดยกำหนดให้โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งการค้า ต้องจัดสรรพื้นที่อย่างน้อย 10% เพื่ออนุรักษ์หรือฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หรือระบบนิเวศน์ที่ถูกทำลายจากโครงการก่อสร้าง
ทั้งนี้ สวีเดน สก็อตแลนด์ และสิงคโปร์ ก็กำลังพิจารณาออกกำหมายในลักษณะนี้เช่นกันครับ
เครดิตภาพ : https://www.gov.uk/
โฆษณา