มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

หลังฉีด Sinovac หรือ Astra เข็มสองแล้ว ภูมิอยู่ได้นานแค่ไหน ต้องกลับมาฉีดอีกเมื่อไหร่?
9 มิ.ย. 2021 เวลา 16:02 • โควิด-19 • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)