มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

คุณอยากใช้ชีวิตเพื่อตัวเองหรือคนอื่น ?
25 มิ.ย. 2021 เวลา 06:15 • ปรัชญา • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)
 • ตัวเองครับ​ รักตัวเองให้ได้ก่อนครับ
 • ใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง โดยการฝึกที่จะช่วยเหลือคนอื่นครับ เพราะการรู้จักคิดถึงหัวอกคนอื่นได้สำหรับผมคือการทำเพื่อตัวเองอย่างหนึ่งอย่างแท้จริง
  ตามมา แลดูใจ
  การทำเพื่อผู้คน อุทิศตนคือคนที่รักตัวเองมากที่สุด เห็นคุณค่า ของการมีอยู่ของชีวิต ไม่อยากเกิดมาอย่างว่างเปล่า บางคนไม่อยากถูกลืม... ดูเพิ่มเติม
 • เพื่อตัวเองก่อนครับ
  ถ้าทำเพื่อตัวเองไม่ได้
  ก็คงยากที่จะทำเพื่อคนอื่นได้