คำถาม

อำนาจใดในโลก ที่จะพาเราออกจะทุกข์ได้ (ที่ไม่ใช่ทางศาสนา) ?
9 ก.ค. 2021 เวลา 11:59 • ปรัชญา • 39 คำตอบ
คำตอบ (39)