มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

อำนาจใดในโลก ที่จะพาเราออกจะทุกข์ได้ (ที่ไม่ใช่ทางศาสนา) ?
9 ก.ค. เวลา 11:59 • ปรัชญา • 40 คำตอบ
คำตอบ (40)