มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

คนที่ฟังความเห็นต่างไม่ได้ เวลาได้ยินความเห็นต่างรู้สึกอย่างไร ?
24 ส.ค. 2021 เวลา 13:37 • ไลฟ์สไตล์ • 3 คำตอบ
อยากรู้ว่าพอได้ยินความเห็นต่างในใจคนนั้น ๆ รู้สึกอย่างไร
คำตอบ (3)