มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

NAV มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เกิดจากอะไรบ้างคะ ?
15 ต.ค. 2021 เวลา 07:06 • หุ้น & เศรษฐกิจ • 3 คำตอบ
ใครผู้รู้ขออธิบายให้ละเอียดด้วยนะคะ หนูอ่านวน4-5รอบแล้วค่ะยังงงเหมือนเดิมค่ะ
คำตอบ (3)
  • แปลงทุกรายการในสินทรัพย์-หนี้สินให้เป็นราคาตลาดแล้วมาหักกลบกัน​ ราคาตลาดคือราคาที่คนยอมใช้เงินสดจ่าย​ ถ้าเป็นสินทรัพย์ระยะสั้นเงินสดตามนั้น​ เงินลงทุนถ้ามีตลาดกลางซื้อขายก็อิงราคากลาง​ ไม่มีก็ต้องมีส่วนลด​ ลูกหนี้ลดน้อยหน่อย​สินค้าคงคลังลดเยอะรายการแปลงเป็นเงินสดไม่ได้ต้องตัดทิ้ง​ สินทรัพย์ระยะยาวที่ดิน​สิ่งปลูกสร้างโร...
  • อ่านจากไหนคะ จะได้ช่วยดูองค์ประกอบรวมที่สงสัยในเนื้อหา ถ้าอ่านตามลิ้งค์นี้ยังสงสัยอยู่บอกอีกทีนะคะ https://www.set.or.th/set/education/glossary.do?contentId=124
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ คือการเอาผลรวมของมูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด (ณ เวลานั้นๆ ตามราคาตลาด จึงต้องมีการ "ประเมินมูลค่า") ไปหักด้วยคชจ.ต่างๆ และหนี้สินต่างๆ เพื่อหามูลค่าสุทธิ (Net) จริงๆ ของมัน
    คำถาม ทรัพย์สินที่ว่านั้นคืออะไรล่ะคะ จากนั้นเราจึงจะสามารถไปล้วงมันออกมาว่ามัน...