มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

คิดอย่างไรกับค่าทางด่วนที่แพงขึ้น ?
21 พ.ย. 2021 เวลา 07:11 • ไลฟ์สไตล์ • 2 คำตอบ
คำตอบ (2)
  • รัฐให้สัมปทานเอกชนลงทุนแต่ปัญหามันอยู่ที่ระเบียบการประมูลที่ผู้ชนะคือผู้ที่ต้องจ่ายผลประโยชน์ให้รัฐมากที่สุด ในทางกลับกันถ้ารัฐตั้งระเบียบว่าผู้ได้รับสัมปทานต้องเป็นผู้เสนอราคาค่าบริการตลอดอายุสัมปทานได้ถูกที่สุดและให้ผลประโยชน์ตอบแทนรัฐมากที่สุด อันนี้คือ WIN WIN ทั้งรัฐ ทั้งประชาชน และเอกชนผู้ได้รับสัมปทาน ...แต่ประเ...
    • ถ้าไม่สู้ ก็คงได้แค่คิดกันแหละคนไทย เขาขึ้นค่าทางด่วน ขึ้นภาษี ปู้ยี้ปู้ยำสารพัดก็ทำอะไรไม่ได้ เสียเกินจริงก็แก้ไม่ได้ ก็อย่างว่า เช่าประเทศเขาอยู่อ่ะเนอะ!