มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

อะไรคือ สิทธิมนุษยชน ในความคิดคุณ ?
22 พ.ย. 2021 เวลา 12:39 • ความคิดเห็น • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)
  • freedomบนnorm มนุษยธรรม มั้ง
  • สิทธิมนุษยชน คำนี้ น่าเกิดมาจากการฆ่าล้างกันเองของมนุษย์แย่งชิงอำนาจ ทรัพยากร ฯลฯแล้วทำให้เกิดการสูญเสียฆ่ากันและจะเกิดวัฏจักรวนเวียนซ้ำซาก
    มนุษย์ที่วิวัฒนาการแล้วจะเข้าใจถึงการดำรงค์อยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์และตระหนักถึงการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดการฆ่าล้างเ...
  • การมีสิทธิทุกประการที่มนุษย์พึงมีได้ โดยที่ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ถ้าในมุมมองของการบ้านการเมืองเราแล้ว ก็น่าจะพอรู้ว่าคำนี้แทบไม่มีความหมายในพจนานุกรมไทยแล้วครับ พอๆกับคำว่า "ประชาธิปไตย" นั่นแหละ
  • การวิพากษ์วิจารณ์การการเมืองและการบริหารงานของรัฐบาลได้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียภาษี และต้องไม่ถูกรัฐคุกคามหากประชาชนทำสิ่งเหล่านี้