มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

คิดเห็นอย่างไรที่ไทยไม่ถูกเชิญเข้าร่วมประชุมประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกา เหตุผลอะไรที่ไทยและสิงคโปร์ถูกปฏิเสธเข้าร่วมประชุม ?
27 พ.ย. 2021 เวลา 03:36 • ความคิดเห็น • 7 คำตอบ
หาเหตุผล
คำตอบ (7)