มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

สิงที่ทำไปแล้วดีที่สุดเสมอ ใครเห็นด้วยบ้าง ?
30 พ.ย. 2021 เวลา 02:57 • ความคิดเห็น • 6 คำตอบ
คำตอบ (6)
 • ไม่เห็นด้วยครับ I Guess
  • ทำอะไรลงไปบ้างคะขออนุญาติถามคุณ?
    Suchart phussadisophon
    ทุกอย่างที่ทำขณะมีสติ ถึงผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม ถือว่าดีเสมอเพราะคิดว่ามันดีถึงจะทำ ผมเชื่อว่าไม่มีใครคิดทำไม่ดีกับตัวเอง
   • สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ดีเสมอ
    นี่คือสิ่งที่ผมเห็นด้วย เพราะอดีตเกิดขึ้นแล้ว ไม่มีใครเปลี่ยนมันได้ วิธีคิดมุมมองที่มีต่ออดีต ผมเรียกทัศนคติ มีทัศนคติที่ดี เพราะเราเปลี่ยนมันไม่ได้ ต่างจากความหวังและความฝัน ซึ่งเป็นอนาคต...
    • ดีที่สุดจริงครับ
     เพราะเราแก้ให้มันดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว มันจึงแปลว่า ดีที่สุด...
     • ถ้าเราตัดสินใจและลงมือทำทั้งหมดด้วยตัวเราเอง ก็จะเชื่อได้ว่านั่นดีที่สุดเสมอ (สำหรับตัวเราเอง) เพิ่มเติมถ้าสิ่งนั้นๆ ดีสำหรับคนอื่นๆด้วย ไม่ผิดข้อกำหนด หรือกฏหมายใดๆและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครนั่นคือ "ดีที่สุด" ของจริงค่ะ
      • ไม่ถูกต้องค่ะ เพราะการกระทำแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผลที่เกิดก็ต่างกัน การกระทำที่ลงมือทำไปแล้วมันไม่ถูกต้องหรือดีที่สุดเสมอ บางครั้งมันเป็นข้อผิดพลาดอย่างมหันต์เลยหละ แต่แค่ว่ามันทำลวไปแล้วย่อมไม่อาจคืนกลับค่ะ