มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

สันติสุขคืออะไร แล้วต้องแสวงหายังไง ?
2 ธ.ค. 2021 เวลา 17:18 • ปรัชญา • 4 คำตอบ
คำตอบ (4)
 • สันติสุขคือการเข้าโรงหนังแล้วไม่มีเด็กเล็กอยู่ในนั้นครับ ถ้าจะแสวงหาสันติสุข ทางเดียวก็คงจะเป็นการโยนออกไปทั้งครอบครัวครับ I Guess
  • นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
   ไฟเสมอด้วยราคะไม่มี, โทษเสมอด้วยโทสะไม่มี, ทุกข์ทั้งหลายเสมอด้วยขันธ์ไม่มี, สุขอื่นนอกจาก ความสงบ (นิพพาน) ก็ไม่มี.
   ความหิว เป็นเครื่องเสียบแทงอย่างยิ่ง, สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง ; เมื...
     ก็แล้ว
     ชอบประโยคนี้ครับ ทำในสิ่งที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำในสิ่งที่เป็น
    • สันติสุข คือคำที่ถูกบัญญัติขึ้น โดยสิ่งมีชีวิต สายพันธุ์ที่เรียกตัวเองว่า มนุษย์
     สันติสุขไม่จำเป็นต้องหา เพราะมันเป็นนามธรรม...