มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

อนาคตโลก เมตาเวริส จะไปในทิศทางไหนบาง แล้วตอนนี้ ไปถึงไหนแล้ว มีช่องทางที่จะสามารถติดตามข่าวได้ช่องไหนบาง? ?
17 ม.ค. เวลา 12:45 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี • 1 คำตอบ
คำตอบ (1)